Badanie słuchu – nie każde jest takie samo. Sprawdź różnice!

Rodzaje badań słuchu - czym się różnią?

Uszkodzenia słuchu mogą mieć charakter wrodzony, jednak często pojawiają się z czasem – na przykład z wiekiem. Aby je wykryć, stosuje się szereg badań słuchu o mniejszym i większym zaawansowaniu. Wynik takiego badania jest w stanie podpowiedzieć lekarzowi, jakie kroki powinny zostać podjęte, by przywrócić pacjentowi komfort życia. Pierwszym wykonywanym pomiarem jest zazwyczaj przesiewowe badanie słuchu. Następnie, jeśli zachodzi taka potrzeba, wykonuje się także szereg innych, obiektywnych i subiektywnych badań.


Nawigacja:

Badania słuchu obiektywne i subiektywne

Każde badanie słuchu zalicza się do jednej z dwóch podstawowych grup – badań subiektywnych lub obiektywnych. Pierwsze z nich bazują na wrażeniu słuchowym pacjenta, które musi on zakomunikować, stąd ich nazwa. Testy subiektywne wymagają współpracy pacjenta i całkiem dobrze sprawdzają się u osób dorosłych i starszych dzieci. Niekiedy jednak nie da się ich wykonać, ponieważ pacjent nie jest w stanie zakomunikować, co słyszy. Wtedy stosuje się testy obiektywne, oparte na innych wskaźnikach i angażujący współpracę pacjenta w znacznie mniejszym stopniu.

Badania głosem i stroikami

Te proste próby subiektywne lekarz przeprowadza, szepcząc lub mówiąc do ucha pacjenta i oceniając, z jakiej odległości może on usłyszeć i zrozumieć pytanie. Niekiedy lekarz wykonuje te badania, przystawiając do ucha stroiki (kamertony) wydające dźwięk. Dzięki tym prostym próbom można ocenić, czy uszkodzone zostało ucho, czy drogi wstępujące, prowadzące impuls do mózgu.

Przesiewowe badanie słuchu

Badanie przesiewowe słuchu jest rutynowo wykonywane u noworodków tuż po urodzeniu. U tak małego dziecka nie sposób wykryć wrodzonej wady słuchu na podstawie zachowania. Dlatego wykonuje się dwa badania – pierwsze to rejestracja otoemisji akustycznych (OAE), a drugie rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu (ABR), Obie próby są bezbolesne, bezpieczne, wykonywane za pomocą nowoczesnej aparatury, która pokazuje, gdzie dokładnie lokalizuje się uszkodzenie słuchu. Oba te badania należą do badań obiektywnych.

Badanie audiometrii tonalnej (PTA) i impedancyjnej


Otrzymany w procesie badanie słuchu audiogram pokazuje progi słyszenia tonów czystych. Wyróżnia się badanie audiometrii tonalnej, czyli PTA, a także badanie audiometrii impedancyjnej. W przebiegu badania PTA osoba badana znajduje się w wygłuszonej kabinie, na jej uszy zakłada się słuchawki, przez które płynie dźwięk o zmiennym tonie. Gdy pacjent usłyszy dźwięk, ma za zadanie zasygnalizować to  wciskając przycisk. Z kolei audiometria impedancyjna to trzy próby tzw. badanie słuchu tympanometria (pomiar ciśnienia w uchu środkowym), pomiar odruchu z mięśnia strzemiączkowego oraz test trąbki słuchowej. Badanie PTA jest testem subiektywnym, a audiometria impedancyjna – obiektywnym.

Badanie słuchu online

Takie badanie słuchu fonematycznego można wykonać nawet samemu, z pomocą specjalnej książki z dołączoną płytą i nagraniami. Niekiedy może to być także badanie słuchu online. Słuch fonematyczny jest niezwykle ważny ze względu na jego rolę w rozumieniu mowy. Badanie może wykazać zaburzenia rozwoju tego typu słuchu u dzieci i pomóc we wczesnym wdrożeniu ćwiczeń.

Podsumowanie

Medycyna ma dziś niezliczone możliwości w zakresie diagnostyki słuchu – pozwala szybko i precyzyjnie zlokalizować źródło, a często także przyczynę problemu.

Źródła:
  1. Radziszewska-Konopka, Marzanna. “Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce organizowany przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.” Audiofonologia 21 (2002): 107-119.
  2. Bartnikowska, Urszula. “Głuchota–mniejszość językowa, kulturowa, pogranicze…, czyli społeczny kontekst badania zjawisk związanych z uszkodzeniem słuchu.” Niepełnosprawność 4 (2010): 27-41.
  3. Szeląg, Elżbieta, and Aneta Szymaszek. Test do badania słuchu fonematycznego u dzieci i dorosłych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.