Ubytek i utrata słuchu – jak sobie z nimi poradzić

Uszkodzenie słuchu - jak sobie z nim poradzić już dziś?

Niedosłuch dotyczy dużej liczby osób, co wynika z występowania różnych czynników, które mogą uszkadzać nerw słuchowy. Wśród najczęstszych przyczyn powstania problemów ze słuchem można wymienić np. niewykształcenie częściowe narządów słuchu, ciężko przebyte choroby, nieleczone infekcje wirusowe, uszkodzenia mechaniczne, narażenie na hałas, a także zaawansowany wiek wpływający na niewydolność słuchu. Bez względu na sytuację warto zdiagnozować stopień uszkodzenia słuchu, aby podjąć odpowiednią terapię.


Nawigacja:

Jak mierzy się utratę słuchu i stopniowe?

Lekarz może określić ubytek słuchu w decybelach i podać powstały stopień niedosłuchu. W tym celu specjalista wykonuje badanie audiometrycznie – badanie słuchu tonalne progowe. Badanie jest przeprowadzane w wyciszonym pokoju. Osoba, u której podejrzewa się niedosłuch ma na uszach słuchawki (jeśli bada się przewodnictwo powietrzne) bądź jedną słuchawkę kostną (jeśli przeprowadzana jest tzw. próba Webera). Do uszu pacjenta wysyłane są dźwięki o różnej częstotliwości, które są ustawiane za pomocą audiometru, przy czym dźwięk o tej samej częstotliwości jest osłabiany i wzmacniany, aby stwierdzić na jakim poziome pacjent jest w stanie go słyszeć.

Ubytek słuchu zazwyczaj przedstawiany jest w formie wykresu

Wynik badania przedstawiany jest w formie wykresu, dzięki któremu można dobrać właściwy aparat słuchowy i wprowadzić ewentualne leczenie. Badanie słuchu trwa kilkadziesiąt minut. Wyróżnia się cztery poziomy progowe dźwięków, na podstawie których podaje się stopień niedosłuchu u pacjenta:

  • 20-40 dB – mały niedosłuch

  • 41-65 dB – średni niedosłuch

  • 65-90 dB – duży niedosłuch

  • 91 dB – głęboki niedosłuch

Nagła utrata słuchu czyli ubytek poza skalą

Uszkodzenie nerwu słuchowego może pojawić się nagle, bez konkretnej przyczyny i wpływu przez środowisko. Utrata słuchu o niejasnym dla pacjenta pochodzeniu najczęściej ma związek z zaburzeniami, które zaszły w układzie naczyń krwionośnych ucha wewnętrznego. Najczęściej chodzi tu o skurcz naczyniowy bądź powstały w świetle naczynia zatoru, a konsekwencją skurczu jest niedotlenienie komórek narządu słuchu, co prowadzi do głuchoty. Dobrą wiadomością dla osób, które dotyka taki problem jest to, że nagła utrata słuchu może być stanem odwracalnym. Ważny jest jednak szybki kontakt z lekarzem – najlepiej od razu udać się do szpitala, gdzie zostaną podane odpowiednie środki.


Metody leczenia ubytków

W przypadku stwierdzenia niedosłuchu bądź głuchoty, poza aparatem słuchowym istnieją też inne metody leczenia, mniej i bardziej radykalne. U niektórych pomocne będą preparaty wzmacniające ścianki naczyń krwionośnych, które też pomagają likwidować szumy, piski i zawroty głowy. Lecznicze dla słuchu właściwości wykazuje miłorząb dwuklapowy – Ginkgo biloba Linne (Ginkgoaceae).

Na poprawę słuchu może również mieć wpływ odpowiednia dieta, a w szczególności rezygnacja z alkoholu, uzupełnianie witaminy C i magnezu w organizmie. Ponadto, należy unikać przebywania w hałaśliwym otoczeniu bądź używać słuchawek czy zatyczek. Oczywiście trzeba też pamiętać o systematycznej i bezpiecznej higienie uszu. W cięższych przypadkach można zdecydować się na aparat słuchowy wewnętrzny bądź zewnętrzny. W leczeniu urazów akustycznych stosuje się też leki sterydowe (zwykle doustnie). Uszkodzenie słuchu można również leczyć operacyjnie.

Źródła:
  1. Dębski, Marcin Grzegorz, et al. “Postępująca utrata słuchu jako wiodący objaw ziarniniakowatości Wegnera.” Pol Arch Med Wewn 117 (2007): 266-269.
  2. Śmiechura, Małgorzata, et al. “Stan słuchu u dzieci z cytomegalią wrodzoną i nabytą.” Otorynolaryngologia 10.3 (2011).